Home Events INVITATION FOR RAINY SEASON AT FLORIDA BUDDHIST VIHARA – AUGUST 01, 2023 (07.00PM – 08.00)

INVITATION FOR RAINY SEASON AT FLORIDA BUDDHIST VIHARA – AUGUST 01, 2023 (07.00PM – 08.00)

“අයං වස්සාන කාලෝ”

(මේ වස් කාලයයි)

 

පින්වත/පින්වතිය,

බුද්ධ ආඥාව අනුව එදවස සිට මේදවස දක්වාම උපසපන් භික්ෂුවක දායක දායිකාවකගේ ආරාධනා ඇතුව හෝ නැතුව වන සෙනසුනක, විහාරස්ථානයක හෝ සැදැහැතියන් විසින් පිළියෙළ කරන ලද වෙනත් ස්ථානයක වැසි සමය තුළ වස් එළඹ ගැනීම සිදුකල යුතුමය. ඒ අනුව මෙම වසර තුළ ද ෆ්ලොරිඩා බෞද්ධ විහාරස්ථානයෙහි නේවාසිකව වැඩවෙසෙන සියලුදෙනා වහන්සේ  සුපුරුදු ලෙසින් විහාරස්ථානය තුළම වැඩවෙසෙමින් ගිහි පැවිදි උභය කොටස් වෙත එකසේ අවැසි වන කුසලයන්හි නිරතවන්නට සහ පින්වත් ඔබ ඒ කෙරෙහි යොමුකරවමින් මෙම කාලපරාසය ගත කිරීමට අදහස් කොට ඇත.

ඒ සඳහා දායකයින් ලෙස භික්ෂුන් වහන්සේ වෙත කරනු ලබන විශේෂ ආරාධනාව “වස් ආරාධානාව” ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.එම කටයුත්ත සිදුවනුයේ එළඹෙන පුර පසළොස්වකදා එනම් අගෝස්තු මස 01 වන දිනට දී ඇති පුර පසළොස්වක දින භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන විශේෂ විනය කටයුතු හමාර වීමෙන් අනතුරුවය. ඒ අනුව මෙවර කඨින පිංකමෙහි ප්‍රමුඛ දායකත්වය උසුලන ලෝකේශ් සගම් සහ ශෂී සගම් යන පින්වත් දෙපලගේ  විශේෂ සහභාගීත්වය ඇතුව වස් ආරාධානා පිංකම අගෝස්තු මස 01 වැනි දින සවස 07.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතය. පළමු කොට පැවැත්වෙන ගිලන්පස බුද්ධ පුජාවෙන් අනතුරුව එම කටයුත්ත සිදුකිරීමට අදහස් කොට ඇත. එහිදී “වැසි සළුව” (සිවුරු රෙදි කඩකින් භික්ෂුන් වහන්සේගේ පැන්පහසුව සඳහා සකසා ගනු ලබන්නකි) හා බුලත්වලින් සකසාගනුලබන ගොටුව (වස් ගොටුව) වස් ආරාධනාව සනිටුහන් කරමින් භික්ෂූන් වහන්සේ වෙත පූජා කිරීම සිදුවේ.

මෙම මහඟු පුණ්‍ය කටයුත්තෙහි සම්බන්ධ වීමට අදිටන් කරන සැමට ඒ සඳහා පැමිණ සම්බන්ධවීමට ඉඩකඩ ඇති අතර පැමිණිමට අපහසු සියළුම පින්වතුනට  විහාරස්ථානය විසින් සපයනු ලබන ගූගල් සම්බන්ධකය ඔස්සේ ඊට සම්බන්ධවීමට හැකි වනු ඇත. මෙවර වස් සමය අගෝස්තු මස 01 දිනට දී ඇති පුර පසළොස්වක දායින්  අරඹනු ලැබ ඔක්තොම්බර් 28 දිනට යෙදී ඇති පුර පසළොස්වක දිනයෙන් අවසන්වීමට නියමිතය. එම දින සිට නොවැම්බර් මස 26 වැනි දිනට යෙදී ඇති  පුර පසළොස්වක දින දක්වා කාලය “කඨින චීවර මාසය” ලෙස ව්‍යවහාර කෙරේ. එනම් මෙම මාසයක කාල සීමාව තුළ වස් වසා වැඩසිටි භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ ඒ ස්ථානයන්හි කඨින චීවර පූජා පිංකම් සිදු කොට අවසන් කල යුතුය. එය බුද්ධ ආඥාවයි. මෙකි පිංකම්හි යෙදී බොහෝ පිං සිදු කරගන්නා ලෙස ඔබ සැමට ශාසනාලයෙන් යුතුව දන්වා සිටිමු . 

 

කරුණාකර පහතින් ඇති ගූගල් සම්බන්ධක ඔස්සේ අදාළ ස්ථානයන් වෙත යොමුවීමට කාරුණික වන්න.

තෙරුවන් සරණයි!

 

Dear Devotees,

Following Buddha’s directives, a long-term tradition has developed dating back to Buddha’s time for an ordained Buddhist monk or a group of monks to spend the Vassana retreat at a chosen location, with or without an invitation from the Supporting laity. Based on the above tradition, the Venerable monks of the Florida Buddhist Vihara (FBV) have decided to spend this Vassana period at the Vihara itself as usual, while engaging in spiritual activities essential for both clergy and laity and by directing the devotees’ attention, in particular, on the above deeds. The “Vassana invitation” is the special invitation directed to the incumbent clergy by the devotees and patrons of a Buddhist temple. At FBV, this event will take place on the 01stof August after the traditions associated with the Sangha code of conduct is fulfilled by the incumbent monks on the full moon day of August 01. Following the Gilampasa Buddha Pooja scheduled for 7.00 pm, it has been decided to perform the Vassana invitation, presided over by Mr. Lokese Saggam & Mrs.Shashi Saggam . During this event, the symbolic “vasi saluwa” (prepared out of a piece of robe) to cover the gilampasa contained in the “vas gotuwa” a cone shaped out of beetle leaves will be offered to the venerable monks. We will be happy to accommodate anyone who is determined to take part in this meritorious act in person and also provide remote participation facilities for others who have difficulties in attending.

This year’s Vassana retreat period will begin on the full moon day of August 01st and end on the full moon day of October 28th. Therefore, the three-month period from August 01st to October 28th must be considered as the duration of this year’s Vassana retreat. Then the period between the full moon days of October 28th November 26th is known as the “Kathina Robe month”.

 All you devotees will have the opportunity to listen and contribute to the series of special Dhamma sermons & other activities to be conducted during the coming Vassana season. In addition, if you wish to sponsor one of those sessions in order to transfer merits to someone near and dear to you, please identify those individuals along with your name, corresponding to the date you select on the attachment. It is with compassion that you are invited to acquire good merit by, focusing on the meritorious activities described in this announcement, joining Florida Buddhist Vihara in the religious ceremonies that it has organized and also contributing to the expenses needed for the temple’s upkeep.

Please follow the links bellow.

 

May the Triple Gem bless you all!

Ven. Morathota Ananda Thero

 

The following attachment will enable you to join the above program:-

https://meet.google.com/sug-gpbq-fcv

The Sponsorship of Dhamma sermons

https://docs.google.com/document/d/1nRakAdG4HUBudQyrCkSfF0yi7Mm0o3lWMihexQjGQ3s/edit?usp=sharing

Essential things for the temple. 

https://docs.google.com/document/d/1Rx5Dks2NggPxWJvb6o6hu5UnAoLd_0VY5oCJ8jT_KXk/edit

(Please forward this to your friends and others who may be interested)

Further contact:  813-313-9784 / 813-401-1214 / 813-621-1337

Website : www.floridabuddhistvihara.net

 

With metta,

May the noble triple gem bless all of you!

FBV

The event is finished.

Date

Aug 01 2023
Expired!

Time

7:00 pm - 8:00 pm

Location

Florida Buddhist Vihara
Click here for virtual attendance

Comments are closed.